Klassisk homeopati

Klassisk homeopati

Välkommen till Helen Anebo

är en alternativmedicinsk behandlingsmetod, som effektivt hjälper individen att stärka sin livskraft.

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Klassisk homeopati

Homeopati är en väl beprövad metod som uppfanns i slutet av 1700-talet. Metoden går ut på att ”Lika botar liknande”.  Det innebär att ett ämne som intas outspätt, framkallar vissa symtom. Dessa symtom behandlas sedan med ämnet i utspädd och potenserad form. Potensering innebär att medicinen dunkas kraftigt mellan varje spädning. Detta är grunden för behandling med klassisk homeopati.

Homeopatins upphovsman

Grundaren av homeopati, Samuel Hahnemann, skrev ett antal böcker, som baserar sig på hans försök och upptäckter när han framställde olika mediciner. I böckerna kan man läsa om hela grundidén, filosofin. Enligt Hahnemann ska man aldrig ta bort ett symtom utan alltid behandla orsaken till varför symtomet uppkommit. Ju fler gånger man tar bort ett symtom, dvs. undantrycker det kroppen försöker berätta, desto djupare går sjukdomen.

Kroppens normala sätt att reagera

Ett klassiskt exempel är att ett hudproblem som behandlas med diverse krämer och piller, kanske så småningom försvinner. Efter några år får patienten inte sällan astma eller dylikt, dvs. kroppen reagerar genom att flytta symtomen till viktigare och djupare liggande organ. Detta är ett helt normalt sätt för kroppen att reagera. Därför är det väldigt viktigt att veta att det är orsaken man måste behandla för att undvika att dras in i en neråtgående sjukdomsspiral. I böckerna står också att alla problem börjar inifrån. Det är där man måste börja leta efter orsaken. Givet är att miljön, maten, motionen mm har en stor betydelse för måendet. Grundorsaken till människors ohälsa, förutom dessa faktorer, kommer från det mentala. Detta innebär att homeopatmedlen måste arbeta mentalt för att kunna lösa den bakomliggande orsaken. När orsaken kommer upp till ytan och bearbetas för att sedan släppas, finns det inte längre något som framkallar symtomet.

En varaktigt sätt som kräver tålamod

Detta sätt tar längre tid än att avlägsna symtom. I gengäld kommer symtomen aldrig tillbaka och personen kommer att på alla plan dvs. fysiskt, mentalt och känslomässigt att uppnå en bestående harmoni och balans. När symtom försvinner enligt den homeopatiska filosofin innebär det att de försvinner i en viss ordning. Inifrån och ut, uppifrån och ned och i motsatt riktning mot hur de uppstod. Detta är kroppens eget sätt att göra sig av med obalanser.

WHO:s (Världshälsoorganisationens) definition på hälsa:

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet.”

Det är en process som kan ta lite tid, för det är viktigt att själv hinna med i omställningen som för många innebär ett nästan ”nytt” liv. Det som tagit åratal kan inte bara försvinna på en gång utan det måste ske, i en för personen lämplig takt. Hela metoden bygger på ett holistiskt tänkande (helhetstänkande), där kroppen och själen båda måste må bra och fungera väl tillsammans för att balans, harmoni och livskvalitet ska kunna uppnås.

Vårkrokus!